Kontaktné informácie

Výrobca: The Brainy Band OÜ
Distribútor pre SR a ČR: WebStores, s.r.o.
www.thebrainyband.sk
sales@thebrainyband.sk
Telefón: +421 948 031 224

WebStores, s.r.o.
Francisciho 9
811 08 Bratislava

IČO: 44160224
DIČ: 2022608555
IČ DPH: SK2022608555

Spoločnosť WebStores, s.r.o., je zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 52332/B

Bankový účet:
Fio banka: 2600164032 / 8330
IBAN: SK2883300000002600164032
Swift/BIC: FIOZSKBAXXX

Orgán dozoru a dohľadu
Slovenská obchodná inšpekcia
Prievozská 32, P.O. Box 5,
820 07 Bratislava 27
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

Sklad a poštová adresa:
WebStores, s.r.o.
Klížske Hradište 214
958 45 Veľký Klíž

Animal